ВЕНТИЛАЦИЯ

 

Поддържането на оптимален микроклимат за учреждения, болници, офис-сгради и предприятия е невъзможно без изграждането на вентилационна система и климатизация. В зависимост от избраното технологично оборудване, загубите на енергия могат да бъдат сведени до минимум.

Рекуператор за къщи и апартаменти.
Еднофамилни
къщи

Малко известни факти: За един ден човек поглъща около 1 кг храна, 2 кг храна и 30 кг въздух.

Предлаганите от нас комплексни решения от скрити въздуховоди и високоефективни рекуператори спестяват до 92 % от енергията и създават благоприятна среда за живеене: без плесени и вируси, без високо съдържание на СО2 и синдрома на "постоянната умора".

Вентилация на чисти помещения и операционни.
Болници

Специфичните изисквания за операционни зали, манипулационни и реанимационни зали, ренген се изпълняват с оборудване хигиенно изпълнение, специални самопочистващи се въздуховоди с антибактириално покритие. Дистанционен контрол и мониторинг на налягане, температура, влажност и СО2.

Офис сгради

Получаването на сертификат клас А за една офис сграда е не само въпрос на престиж, а и на необходимост, с оглед търсенето на такива търговски площи. Можем да предложим най-новите технологии за "контролирана" вентилация в зависимост от натовареността на отделните площи, нивата на СО2, запрашеност и др., като по този начин значително се намаля консумацията на енергия

Чисти помещения, завод за печатни платки.
Предприятия

Различни технологични процеси изискват определен микроклимат: печатници, заводи за електроника и печатни платки, цехове за боядисване, сервизни центрове и др.

Можем да предоставим на инвеститорите богата гама от технологично оборудване с най-висок енергиен клас.

BulPro_new_logo.png

Varna, Bulgaria

office@bulpro.eu

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page