Изпълнени обекти

Отопление с природна газ


Компанията има проектирани и изградени асфалтови бази, участие в изграждането на газоразпределителната мрежа в гр. Шумен, над 200 битови клиенти, детски градини, училища.

Ресурсът от техника и подготвени специалисти ни дават възможност да участваме в изграждането на всякакви обекти в областта на газификацията.

Отопление с термопомпи
 

Отоплението и охлаждането с термопомпи е най-ефективното и енергоспестяващо решение.

Високите технологии могат да намерят приложение както в един апартамент, така и в производствено предприятие, където е необходима прецизна температура и влажност с точност до десета от градуса.

Отопление с биомаса и соларна енергия


Отоплението с дърва, дървесен чипс и пелети е енергийно ефективно и същевременно екологично. Без алтернатива за отдалечени райони. Евтино и автономно.

BulPro_new_logo.png

Varna, Bulgaria

office@bulpro.eu

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page