ОТОПЛЕНИЕ

 

Климатичните особености на България предполагат продължителен отоплителен сезон: между 4 и 6 месеца. В зависимост от географското разположение на самия обект и съществуващите източници на енергия в близост до него, има различни енергоспестяващи решения за отопление на едно- или двуфамилен дом, малки и големи хотели и комплекси, училища, болници, административни и други сгради и предприятия.

Отопление с кондезен газов котел
Природен газ

Посредством използването на кондензни котли на газ или комбинирани газови котли с термопомпа е възможно изграждането на енергийно ефективно отоплителна инсталация.

За по-големи обекти можем да предложим ко-генерационни модули, при които отоплението с газ генерира електрическа енергия.

Високотемпературна термопомпа
Термопомпа

Отоплението с термопомпи все още не е широко застъпено в България.

Ние сме една от малкото фирми, които успяхме да усвоим технологията и да я предоставим вече на десетки наши клиенти. 

Можем да предложим висотемпературни термопомпи, работещи до -25 градуса външна температура.

Отопление с пиролизен котел
Биомаса

На трудно достъпни места в планините или крайградски райони, където няма инфраструктура за газоснабдяване или отчитайки все още ниската цена на дървесината, може да се постигне оптимално съотношение инвестиция - експлоатационни разходи.

Вакуумен соларен колектор
Соларна енергия

Възможно е използването на слънчева енергия не само за загряване на вода за битови нужди, но и за отопление.

Имаме технологични решения за всяка нужда: при нискотемпературно отопление, комбинация с термопомпа и др.

BulPro_new_logo.png

Varna, Bulgaria

office@bulpro.eu

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page